Select Page

Портрет на Никола Мартиноски во Уметничката галерија: Останете свој, балкански
Напис
Автор: С. Ѓ. ; изјави: Борис Петковски, Нико Този, Димитар Кондовски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.02.1989

 

Напис: PDF mk