Select Page

Портретот во македонската ликовна уметност во XX век
Докторска дисертација

Автор: Владимир Величковски

(Mентор: Борис Петковски)

 

Филозофски факултет при УКИМ, Скопје
1997

 

 

Дисертација (прв дел): PDF mk

Дисертација (втор дел): PDF mk