Select Page

Портрети: Љубомир Белогаски
ТВ портрет на Љубомир Белогаски
Автор: Глигор Чемерски
Режија: Томче Стојков
Камера: Владо Тричковски

МРТ, 1991