Select Page

Порти / Gates
Петти меѓународен концептуален проект / Fifth International Conceptual Project
Куратор и текст: Билјана П. Исијанин / Curator and text: Biljana P. Isijanin

Неколку локации, Битола / Several locations: Bitola
15 – 30.04.2005

 

Учесници / Participants: Lee CampbelL, Marcus Kaiser, Hope Hall, Theo Schepens, Martin Zet, Alex Villar, Caroline Koebel, Nati Shamia – Opher, Tessa Joosse, Игор Сековски, Томе Аџиевски, Христо Бојаџиев, Елементи

Организација: ЦСЈУ Елементи / Organization: CCPA Elementi

Програма / Programme: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)