Select Page

Поп Арт 
Едукативно-дидактичка изложба од колекцијата на МСУ, Скопје

Текст: Елизабета Јанковска

 

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Април 2003

 

Каталог: PDF mk