Select Page

Поместени Граници
Групна изложба

Организација: Друштво на ликовни уметници на Македонија

Галерија „КО-РА“, Дом на култура „Кочо Рацин“, Скопје
24.11 – 05.12.2017

 

Учесници: Тања Балаќ, Ирена Паскали, Ангел Миов, Исмет Рамичевиќ, Горан Менков, Сергеј Дамовски и Христијан Санев

Постер: PDF mk 

Фото галерија ☟