Select Page

Половина од буџетот се троши на плати
Напис

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска); изјави: Емил Алексиев

Објавен во Време, Скопје
03.02.2005

 

Напис: PDF mk