Select Page

Полицијата не одлучува што е уметност, а што порнографија, рекол во 1937 сликарот Никола Mартиноски
Осврт (кон монографијата „Никола Мартиноски до 1945“)
Автор: не е наведен

Објавен на sdk.mk
6 мај 2017

 

Осврт: PDF mk