Select Page

Политички рокенрол: Амнестија на лошиот вкус
Критика на ставовите на Александар Станкоски за „Скопје 2014″

Автор: Вангел Ноневски

Објавена во неделниот весник „Глобус” бр. 147, Скопје

09.02.2010

 

Критика: PDF mk