Select Page

политика за приватност

arhiva.zaum.mk целосно ја почитува вашата приватност и дејстува и ги обработува вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија и General Data Protection Regulation OJ L 119, 04.05.2016; cor. OJ L 127, 23.5.2018 на Европската Унија.

Информациите во оваа Политика за приватност се однесуваат само за користењето на arhiva.zaum.mk . Доколку преку нашата интернет страница се поврзете со други, прочитајте ги и информирајте се со условите и политиката за приватност на тие интернет страници, бидејќи не сносиме одговорност за содржината и заштитата на приватноста на други интернет страници.

 • Категории на лица од кои собираме податоци
 • Посетители на нашата интернет страница, преку колачиња (cookies)
 • Лица кои доброволно доставиле лични податоци преку писмена или e-mail кореспонденција со нас
 • Категории на податоци.

Вообичаено собираме податоци за навигација кои се користат за анализирањето на податоците од посетите на нашата веб-страна како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб страна. Повеќе за употребата на колачиња можете да прочитате на нашата политика за колачиња.

При посетата на нашата интернет, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетувате на нашата веб-страна и времето кое го минувате на секоја страна;
 • URL на страната која ве префрлила на нашата веб-страна и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете нашата интернет страна;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

Самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на интернет страната ги спроведуваме интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата интернет страна.

Процесуирањето на сите податоци преку користењето на оваа интернет страница е во согласност со законите и европската регулатива за заштита на податоците.

Политиката за заштита на приватноста може да биде изменета, при што ќе биде достапна веднаш за корисниците на оваа интернет страница.

Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци не е согласно пропишаните правила и оваа Политика, можете да не контактирате на arhiva.zaum@gmail.com