Select Page

„Покрај Вардар“
Самостојна изложба

Тома Владимирски

Текст: Славко Јаневски

Клуб на писателите, Скопје

13 – 30.09.1960

 

Покана: PDF mk
Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до рецензијата на Борис Петковски
>>> Линк до освртот на Јелена Мацан
>>> Линк до интервјуто на Ксенија Гавриш
>>> Линк до написот во Нова Македонија