Select Page

Поетско – ликовниот салон вид синтеза меѓу уметностите
Напис
Автор: Х.Караџа; изјави: Анте Поповски, Петар Хаџи Бошков, Спасе Куноски, Димитар Кондовски, Иван Велков, Драгутин Аврамовски Гуте, Александар Цветковски
Објавен во Нова Македонија
24.08.1966

 

Напис: PDF mk