Select Page

Поетичноста на Рубенс Корубин
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Центар за култура и информации, Скопје 1980)
Автор: Н. Радически

Објавен во Студентски збор, Скопје
03.03.1980

 

Осврт: PDF mk