Select Page

Поетиката на сликарот
Интервју со Рубенс Корубин

Автор: В(инка) Саздова

Објавено во Вечер, Скопје
17.09.1985

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата