Select Page

Поема
Напис

Автор: О. Сп.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
26.03.1970

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)