Select Page

Под земја полесно се дише

Мултимедијален настан
(изложба, свирка и видео)

 

Подземните гаражи кај Плочник, позади Соборна, Скопје

27.12.2013

 

Постер: JPG mk