Select Page

Под заштитниот знак на мирот
Напис

Автор: Љупчо Силјановски; изјава: Владо Јоциќ

Објавен во Комунист, Скопје
17.09.1982

 

Напис: PDF mk