Select Page

Подршка на текстилното уметничко творештво
Напис

Автор: Г. Ефтоски ; изјави: Марија Зидариќ, Доне Миљановски, Ѓорѓи Здравев

Објавен во Вечер, Скопје
03.09.1975

 

Напис: PDF mk