Select Page

Подвижна изложба „Кичот и уметноста“
Напис

Автор:С(офија) Ѓ(уровска)

Објавено во Нова Македонија, Скопје
12.05.1981

 

Напис: PDF mk