Select Page

Подарени дела од НР Полска / Oeuvres donnees de la RP Pologne
Групна изложба / Еxposition collective

Музеј на современата уметност, Скопје (Салон: Ѓуро Салај 34) / Musée d’art contemporain, Skopje (Salon: Gjuro Salaj 34)

14.06 – 23.06.1968

 

Текст: Карол Тхорек / Texte: Karol Tchorek

 

Уметници: Јан Бредишак, Бжоскиевич Тереза, Мјечислав Хојнацки, Бронислав, Хроми, Теодора Домбровска, Владислав Фрич, Јузеф Кандефер, Вацлав Ковалик, Станислав Кулон, Едмунд, Јузеф Маркиевич, Евелина Михаљска, Јанина Мирецка, Вјеслав Њецковски Мулднев, Лудвига Ничова, Едвард Пивоварски, Марија Пшилуска, Јузеф Сарновски, Тадеуш Шеклуцки, Станислав Шикора, Мачеј Шанковски, Карол Тхорек, Владислав Тумкович, Станислав Вакулињски, Зофија Вожна, Рајмунд Грустињски /

Artistes: Jan Berdyszak, Teresa Brzoskiewicz, Mieczyslaw Chojnacki, Bronislaw Chromy, Teodora Dabrowska, Wladyslaw Frycz, Jozef Kandefer, Waclaw Kowalik, Stanislaw Kulon, Edmund, Majkowski, Jozef Markiewicz, Ewelina Michalska, Janina Mirecka, Muldner – Nieckowski Wieslaw, Ludwika Nitschowa, Edward Piwowarski, Maria Przyluska, Jozef Sarnowski, Tadeusz Sielucki, Stanislaw Sikora, Maciej Szankowski, Karol Tchorek, Wladyslaw Tumkiewicz, Stanislaw Wakulinski, Zofia Wozna, Rajmund Gruszinski

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/fr