Select Page

Повторен конкурс бр. 01/09
(за изработка на идеен проект за подигање спомен обележје на паднатите херои за Македонија)

Објавува: Одбор за подигање спомен обележје на паднатите херои за Македонија

Објавен во Дневник, Скопје
03.03.2009

 

Конкурс: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)