Select Page

Повторен дијалог со Мартиноски
Осврт (кон изложбата на Никола Мартиноски, Уметничка галерија, Скопје, 1983)

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
09.04.1983

 

Осврт: PDF mk