Select Page

Површност и непрофесионализам
Критички осврт (кон изложбата „Есенција на егзистенцијата” во НГ Мала станица)

Автор: Владимир Величковски

Објавен во дневниот весник Вест, Скопје
5 април 2016 година, стр.18

 

Осврт: PDF mk