Select Page

Повеќе грижа да се отвори изложба, одошто – добра изложба
Осврт

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
10.07.1966

 

Осврт: PDF mk