Select Page

Побогато од минатите години
Осврт (кон изложбата на студентите на ФЛУ, Сули ан, Скопје, 31.05. – 15.06.1984)
Автор: Конча Пиркоска

Објавен во Просветна жена, Скопје
Јуни 1984

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)