Select Page

Племе на љубовта
Напис

Автори: Влатко Галевски, Мери Бакалова; изјави: Ангел Димовски – Чауш, Виде Вучевски, Милош Коџоман, Зорица Поп Анкова, Славчо Талев – Хаш, Елена Стефкова Никодиновска, Васја Ивановски, Ангел Ситновски

Објавен во Форум плус, Скопје
25.02.2006

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)