Select Page

Плака®т
Самостојна изложба
Марјан Sингаров Sин
Текстови: Ацо Гогов, Георги Јанков, Николај Младенов
Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица
Април 2004

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)