Select Page

Пишувајќи се себеси / Writing myself
Самостојна изложба / Solo exhibition
Лилјана Ѓузелова / Liljana Gjuzelova

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Отворено графичко студио, Скопје / Open Graphic Art Studio, Skopje
Декември 2003 / December 2003

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)