Select Page

Пикасовата слика оштетена!?
Напис

Автор: Т. И.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
13.05.1972

 

Напис: PDF mk