Select Page

Пејсаж
Групна изложба

Симеон Силјановски, Илија Кочовски,, Владе Котевски, Драган Најденовски, Димитар Кочевски – Мичо
Текст: Лиљана Христова

 

Ликовен салон на ДЛУБ, Битола
Април, 1999

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)