Select Page

Пејзажот на Кирил Гегоски
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“)
Уметничка галерија – Куманово (мај 2010); Уметничка галерија „Безистен” – Штип (мај 2010); Центар за култура „Марко Цепенков” – Прилеп (април 2010); Дом на културата „Иван Мазов-Климе“ – Кавадарци (јуни 2010)

 

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

Текст: Марика Бочварова Плавевска

Каталог: PDF mk