Select Page

Петар Хаџи Бошков во Белград
(кон изложбата на Петар Хаџи Бошков, Музеј на современата уметност, Белград, декември 1970 – јануари 1971)
Автор: Борис Петковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
10.01.1971

 

Текст: PDF mk

 

>>>Линк до изложбата