Select Page

Петар Пашанко
Самостојна изложба

 

Текст: Лилјана Христова

 

Уметничка галерија, Битола
26.08 – 10.09. 1998

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)