Select Page

Петар Николовски
Самостојна изложба

Текст: С. Јаневски

 

 

Изложбен салон на ул. Ѓуро Салај бр. 34, Скопје
1971

 

Каталог: PDF mk

 

(информацијата за годината на изложбата е преземена од каталогот „Петар Николовски – Мавру: 35 години творештво“)