Select Page

Петар Лубарда: Огин платно 120 x 147,5 – 1958
Осврт

Автор: Љ(убица) Дамјановска

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.11.1968

 

Осврт: PDF mk