Select Page

Песочен часовник
Подлисник за музеи, галерии и артефакти („Утрински весник”)

Главен уредник: Бранко Тричковски
Уредник: Катерина Богоева
Ликовно – графичко уредување: Борис Блажевски

Издава: „Мост“ Д.О.О.
Скопје
Август 2002

 

На насловната : Мартин Пол

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)