Select Page

Педесет или педесет / Fifty or Fifty
Самостојна изложба / Solo exhibition

Гоце Наневски / Goce Nanevski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Јуни 2006 / June 2006

 

Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bocvarova Plavevska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng