Select Page

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица
Колонија / колективен проект
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески; текст: Герил Брутски

Демир Хисар
18.08.2018

 

Поканети автори учесници: Роберт Алаѓозовски, Снежана Алтипармак, Иванка Апостолова, Илина Арсова, Томе Аџиевски, Марија Бошкоска, Небојша Вилиќ, Горан Деспотовски, Јордан Дуков, Дамјан Ѓуров, Елена Ѓурова, Јован Ивановски, Љупчо Иљовски, Наташа Јакимовска, Ненад Јолдески, Ирена Карамачоска, Пеце Клечкароски, Дарко Комненовиќ, Јасмина Котевска, Сања Котевска, Ана Лазаревска, Никола Матоски, Ката Мијатовиќ, Љубомир Милошески, Елена Мошеска, Мет Неф, Миле Ничевски, Зоран Павелиќ, Стојан Павлески, Ирена Паскали, Ирена Пејовиќ, Спасе Перовски, Христиан Петковиќ, Ана Петровиќ, Александра Петрушевска, Александар Поповски, Натали Рајчиновска-Павлеска, Јасенко Расол, Горан Ристовски, Тони Спиров, Бојана Стојменовска, Благојче Стојчевски, Илија Талев, Иванчо Талевски, Перо Танчев, Драган Теодосиевски, Симон Узуновски, Владимир Фрелих, Игор Христов, Десанка Цацаноска, Влатко Чавкоски, Марија Џунова, Стефан Шашков, Јован Шумковски

 

Брошура: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)