Select Page

Патем – Друштво со ограничена одговорност 2015/2016
Групна изложба во рамки на проектот „Патем 365“

Автори на проектот: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески

Библиотека „Гоце Делчев“, Гевгелија
2017

 

Учесници: Иванка Апостолова, Весна Дунимаглоска, Дамјан Ѓуров, Златица Илин, Ѓорѓи Крстевски, Станко Павлески, Стојан Павлески, Ирена Паскали, Христиан Петковиќ, Ана Петровиќ, Александра Петрушевска, Стефчо Стефанов, Иванчо Талевски, Владимир Фрелих

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)