Select Page

Пари
Групна изложба
Група АУ; Организација: КАПКА – Креативен активизам преку пародија, критика и алегорија

Културен центар Точка, Скопје
25.04 – 07.05.2006

 

Учесници: Олгица Димитровска, Владимир Димчев, Александар Дудески, Горан Стаменков, Мирослав Величковски

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)