Select Page

Париска средба
Самостојна изложба

Павле Кузмановски
Текст: Климе Коробар

 

Ликовен салон во Музичкото училиште – Тетово, Тетово
05.11.1999

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)