Select Page

Парада
Самостоен проект

Благоја Маневски

Плоштад Македонија, Скопје,  01.05.2005  (акција / хепенинг)
Народен музеј, Велес, декември 2005 (изложба)

 

Каталог: PDF mk
Покана: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)