Select Page

Панорама на современите биднувања во сликарството
Интервју со Борис Петковски

Автор: Ѓоко Поповски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
24.07.1966

 

Интервју: PDF mk