Select Page

Пандиловски Мелентие
Самостојна изложба

Текст: Небојша Вилиќ

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
Април 1987

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)