Select Page

Паметниците мора да се потпишани од авторитети
Писмо

Павле Митрески

 

Објавено во Дневник, Скопје

04.03.2009

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)