Select Page

Пал Дечов
Самостојна изложба

Текстови: Сава Степанов, Глигор Беќаров

Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица (април 2004); Завод, музеј и галерија, Битола (мај 2004); КИЦ, Скопје (јуни 2004); Уметничка галерија, Куманово (јули 2004)

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)