Select Page

Пазарење без п(р)опуст
Напис

Автор: З. Лозановски; изјави: Зоран Петровски, Ѓунер Исмаил

Објавен во Вечер, Скопје
11.01.1994

 

Напис: PDF mk