Select Page

Паднати ангели / Fallen angels
Самостојна изложба / Solo exhibition
Симон Апостолски / Simon Apostolski

Мултимедијален центар – Мала станица, Скопје / Multimedia Center – Mala Stanica, Skopje
Мај 2008 / May 2008

 

Текст: Ана Франговска, Љупчо Маленков / Text: Ana Frangovska, Ljupco Malenkov

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)