Select Page

Павлина Спасова
Самостојна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
16 јуни 2013

 

Каталог: PDF mk