Select Page

Павле Кузманоски: 40 години цртеж (1967-2007)

Самостојна изложба

Текст: Златко Теодосиевски, Ефтим Клетников, Павле Кузманоски

 

Мала станица – Национална галерија на Македонија, Скопје

8 Мај – 4 Јуни 2007

 

Каталог: PDF mk